Portfolio

<< RETURN TO PORTFOLIO
Title: Kiyomizu Temple (1)
Location: Kyoto, Japan
Date: 2010
Size: 24"W x 18H
Medium: Oil on linen canvas

 
<< PREVIOUS NEXT >>